Operace křečových žil

Jedná se o moderní způsob léčby křečových žil na dolních končetinách využívající účinků laserového záření na cévy. Cévy jsou účinkem laseru zatavovány (nejsou odstraňovány z těla jako při klasické operaci), čímž dochází k okamžitému vymizení křečové žíly.

Oproti klasické operaci má laserový výkon několik výhod:

  • Výkon se provádí ambulantně. Pacient odchází domů cca. 1 hodinu po výkonu.
  • Během výkonu je pacient plně při vědomí, je podána jen místní anestezie.
  • Po výkonu je schopen lehčí práce po 3 dnech (po klasickém výkonu po 14 dnech nejdříve).
  • Po výkonu jsou minimální krevní podlitiny.
  • Elastické bandáže nebo punčochy je nutné laserovém výkonu nosit jen 14 – 30 dní
    (po klasickém 6 – 8 týdnů).
  • Pooperační bolesti jsou mírné bez nutnosti podávání injekčních analgetik.